Psykologigymnasiet - Stockholm
Foton från Fovea

Välkommen till Öppet hus på Psykologigymnasiet! 

Vi har öppet hus på Psykologigymnasiet vid följande tillfällen:

Tisdag 1 december 2015 kl 17-19
Tisdag 2 februari 2016 kl 17-19
Tisdag 26 april 2016 kl 9-16

Psykologigymnasiet är en unik gymnasieskola som förbereder ungdomar som vill arbeta aktivt med människor i framtiden. Psykologigymnasiet erbjuder elever utbildningar där individen utvecklas och inspireras till att tro på sig själv och utvecklar sina förmågor och kunskaper genom bland annat inlevelsepedagogiska metoder. Genom detta skall eleverna i framtiden kunna ta för sig och bidra till en bättre värld, att verka som världsförbättrare. Till denna höst erbjuder Psykologigymnasiet tre olika studieförberedande program:

SABET - samhällsprogram med beteendeinriktning
SATEAVE - samhällsprogram med beteendeinriktning i särskild variant med teater
EKJUR - ekonomiprogram med juridikinriktning

 Vi arbetar aktivt med inlevelsebaserad pedagogik (bl a rollspels- och värderingsövningar) såväl som med traditionell undervisning. Sambeteendeprogrammen ger eleven en gedigen grund i psykologi och samhällskunskap för fortsatta högskolestudier medan juridikprogrammet ger djupare kunskaper om juridik. Detta är bra grunder att ha med sig då man vill läsa vidare till bland annat psykolog, jurist, polis, socionom, journalist eller lärare. 

Psykologi betyder läran om själen…

Psykologigymnasiet vänder sig till unga människor som är intresserade av och vill förstå hur människan fungerar tankemässigt, emotionellt och socialt. Utbildningen i psykologi syftar till att öka medvetenheten om hur människan påverkar och påverkas av sin omgivning och utveckla förståelse i frågor som rör mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och i yrkesliv.

Vi är glada för att Psykologigymnasiet slår upp dörrarna för en ny generation ungdomar och erbjuder dem den bästa utbildningen någonsin. Dessa ungdomar ska möta morgondagens medvetande samhälle som medvetna och trygga världsförbättrare!

Psykologigymnasiet - Industrivägen 19 - 171 48 Solna - Tel: 08-272730
webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden