Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2018-01-25
Vår alldeles egna Karin Börjesson hade in-house learning om GRIT på dagens konferens! GRIT är ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det har visat sig vara en avgörande faktor för att nå framgång i bland annat skolan. GRIT kan utvecklas och förstärkas, både av oss själva och genom stöd från föräldrar och lärare. Det handlar inte om talang eller intelligens utan om ansträngning. Den som anstränger sig är också den som kommer att uppnå målen, enligt GRIT. Oavsett styrkor eller svårigheter, att aldrig sluta öva och att se varje misslyckande som ett tillfälle att lära.

Det slog oss att det är så här vi jobbar på Psykologigymnasiet! Vi ställer höga krav för att vi har höga förväntningar på våra elever! Vi ger feedback och feedforward så att eleven kan utveckla och öka sin förståelse. Vi ser inte elevens svårigheter som hinder, utan tror att övning ger färdighet, om eleven har svårigheter så behöver hen öva ännu mera och då är vi där för att stötta eleven!


Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden