Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2012-03-29

Ge och Ta-dagen med Polisen

Under 2011 och 2012 genomför Polisen i Stockholms län ett projekt som kallas PUMS; Polis och Ungdomar i det Mångkulturella Samhället. I projektet ingår ett  upplevelsebaserat möte (genom rollspel) mellan poliser och ungdomar. Målet är att poliser skall få ökad kunskap och insikt om sitt förhållningssätt och hur det påverkar mötet med ungdomar samt att ungdomar ska få ökad förståelse för hur deras inställning och attityd mot polisen påverkar polisers arbete.

Mötet, kallat Ge och Ta-dag, genomfördes på Psykologigymnasiet den 7 mars 2012 då en klass i åk1 fick träffa 30 uniformerade poliser med handledning av två utbildningsledare. Dagen var mycket uppskattad av både elever och poliser.

 Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden