Psykologigymnasiet - Stockholm
Publicerad: 2018-01-01 Psykologigymnasiet önskar alla ett riktigt gott slut och god fortsättning! Det har varit ett väldigt bra år med fokus på utveckling och förädling. Den givande och varierade undervisningen i form av föreläsningar, studiebesök, seminariediskussioner, casemetodik och andra typer av aktivtlärande har gett goda elev resultat. Året har präglats av såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling för våra elever. All undervisning har haft en röd tråd med skolans vision och strävansmål, att förbereda eleverna till högre studier. Detta bland annat genom att träna eleven på att ta eget ansvar, vara självständig och vara källkritiskt. Vidare har vikten av att  använda ett kunskapsrelaterat språk i både tal och skrift har varit ytterligare en huvuduppgift och eleverna har drillats i akademiskt skrivande. 

Selma har trots sin korta tid på Psykologigymnasiet gjort en god utveckling. Det finns ett stort intresse i att utvecklas vilket märktes, inte minst, under måluppfyllelsedagarna. Eleverna har visat att de tagit till sig av den formativa feedback de fått av lärarna. Den tid lärarna lägger ner på formativ bedömning visar sig i elevernas förbättrade resultat. Heja er Selma och fortsätt så här!

Leonardo har vuxit, både på individ- men även på gruppnivå. Många har förstått vikten av att lägga ner tid på studierna och trots den skoltrötthet som är vanlig i årskurs 2 hittar ändå majoriteten av Leonardo motivation och nytta med skolarbetet. Detta är, enligt mig, ett resultat av elevernas mognad och lärarnas kompetens. Bra kämpat och kämpa vidare, vi har stor tillit till er och er förmåga! 

Malala har gjort en alldeles egen utveckling. Med väldigt god närvaro, motivation, engagemang och självständighet lever de verkligen upp till att vara förebilder för de yngre skolkamraterna. Det är väldigt givande diskussioner och analyser som görs på lektionerna. Allt svett och tårar bakom hårt arbete med skoluppgifterna har gett frukt och nu är de nära mållinjen. 

Våra språkelever gör enorma framsteg för varje dag som går. Några av de har lärt sig att läsa och skriva hos oss medan andra har kunnat få betyg i vissa ämnen. Det är en spännande och känslosam resa vi gör tillsammans. Det händer en hel del för dessa ungdomar och många försöker överleva dagen. Jag känner att Psykologigymnasiet inte bara är en skola utan ett andra hem som ger trygghet och stabilitet för ungdomarna i det stormiga som många befinner sig i. Jag är evigt tacksam för mina fantastiska lärare som lägger ner sin själ och hjärta i det de gör för dessa ungdomar! 

Som rektor känner jag en enorm stolthet över mina kompetenta lärare som lyckas ännu en gång med att engagera och motivera eleverna till att bli det bästa de kan. Att hela kollegiet består av och besitter den profession och kompetens som mina lärare besitter måste vara få rektorer förunnat! Jag vill passa på och tacka alla mina lärare och elever för den fantastiska insats de gör, var och en. Att klockan slagit 18:00 och eleverna sitter kvar för att jobba med skolarbeten är ett kvitto på en framgångsrik skola med framgångsrika lärare och framgångsrika elever! Jag känner en enorm lycka av att arbeta just med er och ser fram emot ytterligare ett år som ska präglas av kunskap och utveckling.

Tack!
/ Rektor, Inan Senturk 
Permalink


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden