Psykologigymnasiet - Stockholm

Reportage med skolans ledare


Den strålande framtiden är elevernas
Psykologigymnasiet i Solna är något alldeles speciellt. Skolledning och lärarlag arbetar målmedvetet för en framtid där eleverna ska kunna göra skillnad och påverka samhället, visionen är att deras elever ska bli världsförbättrare! Skolan arbetar med metoder som stärker eleverna och lärarna är mycket entusiastiska.

Sidiri Ekenryd, Jeanette Lundqvist och Magnus Haack (civilekonom) startade Psykologigymnasiet i Solna hösten 2007. Både Sidiri och Jeanette är utbildade gymnasielärare med många års erfarenhet av både det pedagogiska arbetet och arbetet i ledningsgrupp. Det var när de arbetade i ledningen på sin förra arbetsplats som de fann varandra och märkte att deras visioner strävade åt samma håll, de båda har en otrolig passion för att undervisa och att möta unga människor i deras utveckling. Starten av skolan gick oerhört bra och de fick 57 elever i två klasser. 

En gång per termin bryter vi all traditionell undervisning under två veckor för att arbeta med Storyline pedagogik. Det är en metod där alla ämnen läggs ihop till ett projekt som presenteras för eleverna där eleverna slängs in i en spännande historia, vi har exempelvis haft ”Livet” som tema. Pedagogerna sätter upp kunskapsmålen därefter är det eleverna själva som väljer vägen för att nå dit utifrån den roll de fått i storyn. Det är oerhört intensiva veckor men otroligt lärorikt, säger Jeanette och Sidiri.

Både Jeanette och Sidiri  arbetar på skolan, Sidiri som lärare, Jeanette som syv och administratör. Resten av tiden åt att leda skolan. Alla lärare på Psykologigymnasiet är utbildade och handplockade. Lärarna måste vara öppna för att ofta använda sig av inlevelsepedagogik så som rollspel, forumspel och värderingsövningar.

- Vi arbetar mycket med aktiv inlärning och oerhört hårt för att uppnå kunskapsmålen för alla ämnen genom att stärka elevens självkänsla och självförtroende och vi gör det på sätt som bättre förbereder och stärker eleverna för deras framtida liv, säger Sidiri.
- Vi ska bli Sveriges bästa skola. Vi är helt säkra på att vi kommer att få se våra elever där ute i samhället, som politiker, poliser, journalister, psykologer, och socionomer. Som världsförbättrare som lärt sig och sett att de kan göra skillnad och påverka! Säger Sidiri och Jeanette.


webutveckling av peppmedia.se   RensaVinden